Όροι χρήσης

Γενικοί όροι

Ταυτότητα της επιχείρησης

Το Kouros of Zeus  είναι ένα φυσικό κατάστημα που λειτουργεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kourosofzeus.gr .Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourosofzeus.gr  λειτουργεί υπό την ευθύνη της εμπορικής επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΊΑ; Δημήτριος Χριστάκος

ΑΦΜ: 037632232

ΔΟΥ: Α Περιστερίου

ΕΔΡΑ: Αιγάλεω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 085419302000

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 2735071548

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kourosofzeus.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2735071548

 

Όροι χρήσης

Η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος Kouros of Zeus προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Kouros of Zeus. Σε περίπτωση που διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, διαφορετικά η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συνεπάγεται ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως όλους τους όρους χρήσης του παρόντος.

Όροι και μεταβολές

O Δημήτριος Χριστάκος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους  όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών για αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Ακόμα, ο Δημήτριος Χριστάκος έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Ο Δημήτριος Χριστάκος δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www,kourosofzeus.gr ,υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξ αιτίας διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Ευθύνη χρηστών

Για την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του Kouros of Zeus , όπου και εφόσον απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Kouros of Zeus  στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) να διατηρεί και ενημερώνει με επιμέλεια τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ενημερωμένα πλήρως, ακριβή αλλά και  έγκυρα. Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος Kouros of Zeus οφείλουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και πληροφορίες του με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πάντα σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι  χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος Kouros of Zeus δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή παραβιάζει οποιαδήποτε επωνυμία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την ευθύνη για αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή στoν Δημήτριο Χριστάκο ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος Kouros of Zeus.

Εγγραφή μέλους και δημιουργία λογαριασμού

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Kouros of Zeus  λαμβάνει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (user account) και ευθύνονται αποκλειστικά για τη σωστή χρήση του λογαριασμού τους,

Ο Δημήτριος Χριστάκος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες όρους.

Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εμπορική επιχείρηση zones για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας με e-mail στο info@kourosofzeus.gr ή στο τηλ. επικοινωνίας 2735071548

Περιορισμός Ευθύνης

O Δημήτριος Χριστάκος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες προϊόντων του και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Ταυτόχρονα, δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), που τυχόν θα υποστεί χρήστης/επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει ο χρήστης/ επισκέπτης, τρίτος με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος, και ρητά δηλώνει ότι δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως (αστική και/ή ποινική) ευθύνη. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και ο Δημήτριος Χριστάκος δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό του πελάτη. Ο Δημήτριος Χριστάκος δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα ΜΕ ΕΝΑ email στο info@kourosofzeus.gr Έχετε υπόψη σας ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει γιατί και ο διανομέας ευθύνεται για ελαττωματικό προϊόν (και όχι μόνο ο κατασκευαστής/παραγωγός).

Ο Δημήτριος Χριστάκος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την πρόσβαση των χρηστών στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης ο Δημήτριος Χριστάκος ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Τέλος, ο Δημήτριος Χριστάκος δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Διαθεσιμότητα

Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραγγελίας σας δεν είναι διαθέσιμα το Kouros of Zeus θα σας ενημερώνει με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ή δια τηλεφώνου ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

Παραγγελία

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον.

Κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία στην εταιρία μας θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις», οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους.

Μπορείτε να υποβάλετε την παραγγελία σας και ως μη ταυτοποιημένος χρήστης (επισκέπτης), χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε ως χρήστης/μέλος.

Οι παραγγελίες/πρόταση προς αγορά λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου είτε με την χρήση του σχετικού μηχανισμού καλαθιού είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο www.kourosofzeus.gr .

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Εφόσον προχωρήσετε στην συνέχεια στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, συνδέεστε με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταβολής της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει («Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας») όταν χρησιμοποιείτε τον μηχανισμό καλαθιού. Όταν χρησιμοποιείτε την φόρμα παραγγελίας o Kouros of Zeus παραλαμβάνει την παραγγελία σας όταν πατήσετε την εντολή «Υποβολή».

Παράδοση των αγορών σας

Tο Kouros of Zeus αναλαμβάνει την αποστολή με  χρέωση του πελάτη η οποία εξαρτάται από το βάρος των προϊόντων και τον τόπο αποστολής. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται είτε από την επιχείρηση είτε από συνεργαζόμενη  με αυτήν εταιρεία μεταφορών.

Η παράδοση των προϊόντων μπορεί να φτάσει και τις δέκα (10) εργάσιμες για παραγγελίες σε απομακρυσμένες περιοχές, γεγονός που οφείλεται τόσο στο επιχειρησιακό μοντέλο μας όσο και στη διαθεσιμότητα αποθεμάτων. Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου,  θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Συνιστάται να δηλώνεται ως διεύθυνση παραλαβής τη διεύθυνση εκείνη στην οποία θα βρίσκετε εσείς ή άλλο πρόσωπο που θα παραλάβει την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Εάν δεν βρίσκεται κανείς εξουσιοδοτημένος να παραλάβει και να υπογράψει για την παραγγελία στoν τόπο παραλαβής, θα αφήνεται  απο το courier στο γραμματοκιβώτιο σας σημείωμα το οποίο θα ενημερώνει για τη μη ολοκληρωμένη παράδοση και για το πού θα μπορέσετε να απευθυνθείτε για να παραλάβετε το προϊόν. Οι παραγγελίες παραμένουν διαθέσιμες για παράδοση στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί μέχρι και 5 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση στο κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της παράδοσης της παραγγελίας σας (ενδεικτικά αναφερομένων: αδυναμία επικοινωνίας, μη προσέλευση για παραλαβή του προϊόντος) και μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, η παράδοση ακυρώνεται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και το πακέτο επιστρέφεται σε εμάς. Για χώρες που δεν ανήκουν στην    Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελωνειακά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Τρόπος πληρωμής

«Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας μας ή να την πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά μέσω του ασφαλούς μηχανισμού της  Τράπεζας Πειραιώς ο οποίος δέχεται χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες.

Ειδικότερα, ισχύουν οι εξής τρόποι πληρωμής:

 • Πληρωμή στο κατάστημα (για συναλλαγές καθαρής αξίας έως 500€)
 • Κατάθεση μέσω τραπεζικού λογαριασμού
 • Χρεωστικές κάρτες και πιστωτικές κάρτες μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς

Αποκλείεται η αντικαταβολή ως τρόπος εξόφλησης της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να επιλέξει μεταξύ των λοιπών προτεινόμενων τρόπων .

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατή μόνο στις εξής περιπτώσεις :

 1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί «διαγραφή» και μετά «ενημέρωση». Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
 2. Όταν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά ΔΕΝ έχει αποσταλεί από εμάς. Μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό επικοινωνίας 2735071548 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας ή μέρους αυτής ή ακόμα και την προσθήκη άλλων προϊόντων.
 3. Η ακύρωση της παραγγελίας από τον πελάτη λόγω μεταμελείας επιτρέπεται μόνο αν το προϊόν δεν έχει ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του Kouros of Zeus εντός 24 ωρών. Η ακύρωση γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον Kouros of Zeus από τον πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει προηγουμένως καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και o Kouros of Zeus την έχει ήδη εισπράξει, τότε o Kouros of Zeus έχει την υποχρέωση να επιστρέψει την αξία του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών (με τον ίδιο τρόπο που έγινε η καταβολή, δηλ. με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ). Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει γίνει από τον πελάτη αλλά δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί τα χρήματα ο Kouros of Zeus υποχρεούται να ενημερώσει κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για την ακύρωση της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης του ποσού στον πελάτη, εντός 14 εργασίμων ημερών.
 4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση ήδη τιμολογημένης παραγγελίας, αυτή δε θα μπορεί να ακυρωθεί αν έχει φύγει για αποστολή.

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας είναι τιμές λιανικής και ΟΧΙ χονδρικής πώλησης και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., , η συνολική τιμή προκύπτει μετά την επιλογή του προϊόντος κατά την εξέλιξη των τεχνικών σταδίων της παραγγελίας, σε κάθε περίπτωση πριν την σύναψη της παραγγελίας, και η αποθήκευση των ανωτέρω είναι δυνατή απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα μας. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα προκύπτει αφού προστεθούν ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  τα έξοδα ΕΙΔΙΚΗ συσκευασία και αποστολής των προϊόντων, με τα οποία επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης, ο οποίος θα ενημερώνεται πριν την επιβεβαίωση και την αποστολή της παραγγελίας. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, μία τέτοια ανατιμολόγηση των προϊόντων δεν θα επηρεάζει τις ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες, τις οποίες έχει αποδεχθεί η επιχείρηση. Oι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ισχύουν για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι τιμές των προϊόντων για αγορά μέσω  του φυσικού καταστήματος ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.Σε περίπτωση μικρής ή και περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά o Kouros of Zeus διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών της επιχείρησης.

Η  συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης και αποδοχής από την επιχείρηση.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Δημήτριος Χριστάκος αποτελεί τον μοναδικό και αποκλειστικό κατά περίπτωση δικαιούχο ή αδειούχο των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των περιεχομένων (κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα και γραφικά) που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Η χρησιμοποίηση εικόνων ή λογοτύπων τρίτων, κατοχυρωμένων ως σήματα, γίνεται κατόπιν άδειας των κατόχων τους. Η αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφορά και χρήση του συνόλου ή και μέρους εκ των περιεχομένων της ιστοσελίδας του Kouros of Zeus με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη άδεια των κατόχων και την υποχρεωτική αναφορά της πηγής. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Δημήτριο Χριστάκο ή/και το ηλεκτρονικό του κατάστημα ή/και Ευθύμιου Χριστάκου μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Δημήτριου Χριστάκου ή/και του Ευθύμιου Χριστάκου ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση αυτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 95/46/EC ((UE.L Journal of Laws No. 119, item 1), εφεξής καλούμενος και «GDPR» (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ), καθώς και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενα «Προσωπικά Δεδομένα»). Ο Δημήτριος Χριστάκος  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα και τα δεδομένα των υποκειμένων, και ιδιαιτέρως να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ίδιο:
– Υπόκεινται σε νόμιμη, δίκαιη και διαφανή για το υποκείμενο των δεδομένων επεξεργασία,
– Συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητός προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς, δεν υπόκεινται δε σε περαιτέρω επεξεργασία, η οποία δεν συνάδει με τους ανωτέρω σκοπούς,
– Είναι επαρκή, σχετικά και περιορίζονται στους αναγκαίους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται τη σχετική επεξεργασία,
– Είναι ορθά και ενημερωμένα, όπως απαιτείται,
– Διατηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση του υποκειμένου αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον οποίο υπέστησαν επεξεργασία,
– Υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μέσω των απαιτούμενων τεχνικών μέτρων και οργανωτικών δομών, επαρκής ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία.
Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.
Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων
α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Ο Δημήτριος Χριστάκος θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρησης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να βασιζόμαστε στην συγκατάθεσή σας π.χ. επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση ………. ή εξουσιοδοτώντας μας μέσω ενός μηχανισμού συναίνεσης που θα εμφανίζεται, ή στο γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας, την προστασία των συμφερόντων σας ή για την συμμόρφωση με το νόμο. Παράλληλα, μπορεί να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον γι’ αυτό, σταθμίζοντας πάντα τα συμφέροντα και δικαιώματά σας.

Θα πρέπει να ζητάτε την συγκατάθεση πχ. σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε newsletter
β) Είδος Προσωπικών Δεδομένων : Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης-πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής:

 • Το πλήρες ονοματεπώνυμο του
 • Η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • Η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • Τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
 • Ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Δημήτριος Χριστάκος ανά σκοπό επεξεργασίας είναι τα εξής:

 1. Για την εκτέλεση της σύμβασης (για να μπορεί, δηλαδή, ο χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του):
 • Το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • Τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • Τη διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • Τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
  τον αριθμό ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
 • Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη/πελάτη
 • Προϊόντα που αγοράστηκαν
 • Ιστορικό παραγγελιών

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών.Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

 1. Για ανάλυση της εξατομικευμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς του χρήστη-πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ανάλογα με τις προτιμήσεις του.

iii. Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στον Δημήτριο Χριστάκο για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι του Δημήτριου Χριστάκου.
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

 1. O χρήστης-πελάτης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία του Kouros of Zeus με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει.

γ. Αποδέκτες δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του χρήστη-πελάτη δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δημήτριου Χριστάκου
 2. Οι φορολογικές κλπ ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
 • Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ο οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

δ. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται ο Δημήτριος Χριστάκος.

 1. ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,

iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,

 1. iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και
 2. v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

Το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων εκτελείται με βάση τη συγκατάθεση του, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του Kouros of Zeus θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της.

Η διαγραφή του χρήστη-πελάτη του μπορεί να γίνει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kourosofzeus.gr

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω. Το Kouros of Zeus ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

 • Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.
 • Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικο-ασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
 • Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες.Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης του πελάτη για την χρήση cookies, η επιχείρηση δύναται να επιτρέπει, εφόσον είναι τεχνολογικά δυνατό, τη συνέχιση της πλοήγησης στην ιστοσελίδα χωρίς την αποστολή των cookies.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η …… διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, να μας αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@…… και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο ……

– Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο: Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως της Σπάρτης Λακωνίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Επιστροφές Προϊόντων με χρέωση του Kouros of Zeus

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εάν με υπαιτιότητα του Δημήτριου Χριστάκου πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Τα προϊόντα και τα κουτιά τους θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.
 2. Εάν με υπαιτιότητα του Δημήτριου Χριστάκου πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (ελαττωματικό προϊόν κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση επιστροφής, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, αναλόγως της περίπτωσης, και εφόσον ο Δημήτριος Χριστάκος παραλάβει και ελέγξει το προϊόν, θα πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος με όμοιο καινούριο άλλως, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί ένα εκ των ως άνω, θα πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, με τον ίδιο τρόπο που κατεβλήθη η αξία του ή θα εκδίδεται πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντων.

Επιστροφές των Προϊόντων με Χρέωση του Πελάτη

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως σε περίπτωση αλλαγής νούμερου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εάν:

 • Αποσταλεί email στο info@kourosofzeus.gr
 • Γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλέφωνο +30 2735071548 +30 6995231150

Τα προϊόντα καθώς και τα κουτιά τους, που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει, θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει με email στο info@…… για το προϊόν που θέλει να λάβει μετά την επιστροφή. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το αρχικό προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν. Επιστροφή  χρημάτων δεν γίνεται. Η αντικατάσταση θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourosofzeus.gr θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα και θα ενημερωθεί για το νέο προϊόν που επιθυμεί ο πελάτης εγγράφως.

Γενικά:

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Απόδειξης Τιμολογίου, Απόδειξη Λιανικής, κλπ).

Ο Δημήτριος Χριστάκος δηλώνει ότι δε θα γίνονται δεκτές επιστροφές στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Για προϊόντα για τα οποία ο πελάτης έχει κάνει ειδική παραγγελία
 • Για προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη
 • Για προϊόντα που έχουν ήδη φορεθεί, για λόγους υγιεινής
 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων αιτημάτων επιστροφής ή στην περίπτωση που ο Δημήτριος Χριστάκος κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει ότι ο καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα.

Προστασία καταναλωτή

Ο πελάτης, ως «καταναλωτής», δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό των, κατά απαιτούμενων για την εγκυρότητα της σύναψης σύμβασης από απόσταση, στοιχείων, ήτοι:

– Της ταυτότητας και της διεύθυνσης της εταιρείας ως προμηθευτή, αφού τα στοιχεία αυτά αναγράφονται λεπτομερώς τόσο στο άρθρο 1 των παρόντων όσο και στο κάτω μέρος (footer) της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου,

-Των ουσιωδών χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος, αφού αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην υποσελίδα κάθε προϊόντος,

– Της τιμής και της ποσότητας των προϊόντων, η οποία αναγράφεται ευκρινώς, όπως και του περιλαμβανομένου ΦΠΑ σε αυτήν καθώς και των δαπανών μεταφοράς,

– Του τρόπου πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, στον οποίο συγκατατίθεται πλήρως,

– Του δικαιώματός του σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση, αρκεί να δηλώνεται εγγράφως και σαφώς η βούλησή του να υπαναχωρήσει.

Τέλος, ο πελάτης ως καταναλωτής δηλώνει ότι δεν του έχει ζητηθεί καταβολή κανενός ποσού για την επικοινωνία με την επιχείρηση και ιδίως για την διαβίβαση της αποδοχής και εν γένει την σύναψη της σύμβασης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω του διαδικτυακού μας τόπου είναι απολύτως ασφαλής και γίνεται μέσω της ασφαλούς ιστοσελίδας της Piraeus Bank. Ο Δημήτριος Χριστάκος δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας σε καμία περίπτωση. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται κρυπτογραφημένα μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Piraeus Bank. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ του Δημητρίου Χριστάκου και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Σπάρτης Λακωνίας . Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (διεύθυνση, τηλέφωνο), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, διεύθυνση τηλέφωνο), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και τον Δημήτριο Χριστάκο.

Close